Skip to main content
News

Adnoddau Addysgu – Teaching Resources

By 16th June 2013December 1st, 2020No Comments

Sut mae mathemateg yn berthnasol i dric cardiau? Ydy hi wir yn bosibl defnyddio mathemateg mewn ffyrdd hwyliog a chyffrous? Yn yr adran hon gallwch lawrlwytho gweithgareddau cyfoethogi i’r ystafell ddosbarth.

How does maths apply to a card trick? Can you really use maths in fun and exciting ways? In this section you can download classroom-based enrichment activities.

 

Enrichment Activities
Gweithgareddau Cyfoethogi
10 tudalen, PDF Lliw 13.7Mb

PDF du a gwyn, 6.71Mb

Enrichment Activities
10 pages, Colour PDF 12.8Mb

Printer friendly BW PDF 11.3Mb

 

 

The booklet contains the following teaching resources:

Fractals
Problem Ffractalau, PDF 122Kb

Fractals Problem, PDF 115Kb

 

All the aces
Yr Asau i gyd, PDF 684Kb

All the Aces, PDF 654kB

 

Cardtrick
Hoff Dric Cardiau Johnny Ball, PDF 818Kb

Johnny Ball’s favourite Card Trick, PDF 757Kb

 

Mystic richard
Caradog y Cyfriniwr 615Kb

Mystic Richard, PDF 589Kb

The Three Jugs Problem
Tric Rhif sy ddim yn dyddio & Problem y Tair Jwg, PDF 548Kb

Number Puzzles & The Three Jugs Problem, PDF 538Kb

 

Towers of Hanoi
Gem Sierpinski & Tyrau Hanoi, PDF 568Kb
Sierpinski Game & The Towers of Hanoi, PDF 549Kb