Mpegs Mathemateg – Maths Mpegs

Pryd bydd swyddog llywio’n defnyddio mathemateg? Oes angen mathemateg ar beirianwyr chwaraeon? Beth yw’ch swydd ddelfrydol chi? Yn yr adran hon gallwch edrych ar fideos deinamig i weld mathemateg ar waith!

When does a navigation officer use maths? Do sports engineers need maths? What’s your dream job? In this section you can watch some dynamic videos to see maths in action!

Dangos fod MATHEMATEG yn Cyfri
Showing MATHS counts

Download MPEG (ZIP, 19.7Mb)

Mathemateg ar Waith
Maths at Work

Thomas Mcauley

Swyddog Mordwyo i P & O Ferries yn dangos sut mae Mathemateg yn bwysig wrth hwylio llong.

Navigation Officer for P & O Ferries demostrates how Mathematics is important in navigating a ship.

Thomas Mcauley 1
Download MPEG (ZIP, 11.2Mb)

Thomas Mcauley 2
Download MPEG (ZIP, 12.7Mb)

Thomas Mcauley 3
Download MPEG (ZIP, 8.16Mb)

 

Simon Choppin

Peiriannydd Chwaraeon ar gyfer Gr?p Ymchwil Peirianneg Chwaraeon ym Mhrifysgol Hallam, Sheffield yn dangos sut y mae Mathemateg yn cael ei gymhwyso drwy ddefnyddio peiriannau chwaraeon wrth hyfforddi ac asesu athletwyr.

Sports Engineer for the Sports Engineer Research Group at Sheffield Hallam University shows how Mathematics is applied using sports machines in training and assessing their athletes.

Simon Choppin 1
Download MPEG (ZIP, 4.97Mb)

Simon Choppin 2
Download MPEG (ZIP, 6.81Mb)

Simon Choppin 3
Download MPEG (ZIP, 5.69Mb)

Monique Hollinshead

Teacher and Freelancer of School of Performance & Cultural Industries at Leeds University demostrates Mathematics in fashion design.

Athrawes a Gweithiwr ar ei liwt ei hun o’r School of Performance & Cultural Industries ym Mhrifysgol Leeds yn dangos lle Mathemateg wrth ddylunio ffasiwn.

Monique Hollinshead 1
Download MPEG (ZIP, 12.7Mb)

Monique Hollinshead 2
Download MPEG (ZIP, 7.97Mb)

Monique Hollinshead 3
Download MPEG (ZIP, 7.37Mb)

Matt Hobby

Rheolwr Gwasanaethau Offerynnau ar gyfer Canolfan Genedlaethol Gwyddor Atmosfferig yn dangos sut y cymhwysir Mathemateg i ddefnyddio eu hofferynnau.

Instrument Services Manager for the National Centre for Atmospheric Science shows how Mathematics is applied to using their equipment.

Matt Hobby 1
Download MPEG (ZIP, 10Mb)

Matt Hobby 2
Download MPEG (ZIP, 8.50Mb)

Matt Hobby 3
Download MPEG (ZIP, 4.34Mb)

 

 

Hefcw