Skip to main content

#posydydd gan @GarethFfowc

Dyma rai enghreifftiau o #posydydd gan @GarethFfowc. Mae yna gysylltiad yn aml rhwng y pos a’r dyddiad y cafodd ei bostio ar Twitter. Nid oes angen unrhyw fathemateg gymhleth i’w datrys ond gall parodrwydd i feddwl ‘y tu allan i’r bocs’ fod o gymorth.


 

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5