Skip to main content
News

Posteri a Thaflenni – Posters and Leaflets

By 14th June 2014December 1st, 2020No Comments

Pa fathau o yrfa sy’n cael eu dilyn gan bobl â mathemateg? Angen posteri cyffrous i’r ystafell ddosbarth? Yn yr adran hon gallwch lawrlwytho ystod o bosteri a thaflenni i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

What types of career do people with maths do? Need some exciting posters for the classroom? In this section you can download a range of posters and leaflets for use in the classroom.

Thaflenni | Leaflets

Every day maths leafletMathemateg Pob Dydd
8 tudalen, PDF Lliw, 10.1Mb

PDF Du a Gwyn, 8.37Mb

 

Everyday Maths
8 pages, Colour PDF, 10Mb

Printer friendly BW PDF, 8.37Mb

Young persons info leafletGwnewch benderfyniad positif i’ch dyfodol!
4 tudalen, PDF Lliw, 4.59Mb

PDF Du a Gwyn, 7.02Mb

 

Make a positive decision for your future!
4 pages, Colour PDF, 9.44Mb
Printer friendly BW PDF, 3.84Mb

Adults info leafletCyflenwi mwy o raddedigion gwyddorau mathemategol
4 tudalen, PDF Lliw, 7.49Mb

PDF Du a Gwyn, 1.63Mb 

 

Increasing the supply of mathematical sciences graduates
4 pages, Colour PDF, 6.88Mb

Printer friendly BW PDF, 1.42Mb 

Maths careers leafletGyrfaoedd Mathemateg
20 tudalen, PDF Lliw, 7.20Mb

PDF Du a Gwyn, 3.03Mb 

 

Maths Careers
20 pages, Colour PDF, 9.44Mb

Printer friendly BW PDF, 2.83Mb

 

Posteri | Posters

Question mark1Pa bwnc lefel A sy’n rhoi mil o yrfaoedd gwahanol o fewn cyrraedd i chi?
Which A level subject gives you access to a thousand different careers?
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 18.8Mb
A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 2.16Mb

 

Where will A-level maths take you?Ble ewch chi a lefel A mathemateg?
Where will A level maths take you?
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 17.7Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 2.70Mb

 

MATHS at UNIVERSITY WelshMATHEMATEG YN Y BRIFYSGOL
MATHS at UNIVERSITY
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 7.66Mb

 

Origami

Origami aerospaceMynnwch weld y fathemateg mewn awyrofod
See the maths in aerospace
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 6.14Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 6.71 Mb

 

Origami architectureMynnwch weld y fathemateg mewn pensaernïaeth
See the maths in architecture
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 6.24Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 8.69Mb

Origami musicMynnwch weld y fathemateg mewn cerddoriaeth
See the maths in music
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 5.51Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 4.43Mb

Origami natureMynnwch weld y fathemateg mewn natur
See the maths in nature
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 6.01Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 5.52Mb

 

Origami navigationMynnwch weld y fathemateg mewn mordwyo
See the maths in navigation
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 5.91Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 6.55Mb 

Origami sportMynnwch weld y fathemateg mewn chwaraeon
See the maths in sport
A4 PDF Lliw | Colour PDF, 6.04Mb

A4 Du a Gwyn PDF | Printer friendly BW PDF, 5.23Mb

 

Beth yw pwynt.. | What’s the point of..

Fuoch chi erioed yn ystyried beth yw pwynt mathemateg? Oeddech chi’n gwybod fod modd cysylltu hafaliadau cwadratig a thebygolrwydd â phêl-droed, a bod modd cysylltu trigonometreg ag ymladd terfysgaeth? A dweud y gwir, mae mathemateg yn cael ei ddefnyddio mewn cymaint o ffyrdd ymarferol – mwy nag y tybiwch ar y cychwyn.

Cynlluniwyd y llyfryn hwn i amlygu’r ffyrdd y defnyddir mathemateg yn ymarferol mewn bywyd beunyddiol, yn y meysydd proffesiynol a hamdden. Mae’r astudiaethau achos yn eich tywys drwy’r dulliau ymarferol o ddefnyddio mathemateg, o holi i drafod, ac yn amlygu’r amryfal ffyrdd y mae modd ei gymhwyso i sefyllfaoedd bobdydd.

‘Beth yw pwynt..’ (14 tudalen)
PDF Lliw 25.7Mb | PDF Du a Gwyn 11.1Mb

Ever wondered what’s the point of maths? Did you know that quadratic equations and probability can be linked to football and that trigonometry can be linked to combating terrorism? In fact, maths is used in a huge number of practical ways – more than you may initially think.

This booklet has been designed to highlight the ways in which maths is used practically in daily life in professional and leisure scenarios. The case studies guide you through the practical ways in which maths can be used from question to discussion and highlight the many ways in which it can be applied to an everyday setting.

‘What’s the point of..’ (14 pages)
Colour PDF 35.5Mb
| Printer friendly BW PDF 11.1Mb

The booklets contain the following resources:

Bethywpwynt integriadBeth yw pwynt.. integriad
PDF Lliw, 6.01Mb
PDF Du a Gwyn, 943Kb

 

What’s the point of.. integration
Colour PDF, 7Mb
Printer friendly BW PDF, 1.17Mb

 

Bethywpwynt logarithmau1Beth yw pwynt.. logarithmau
PDF Lliw, 3.51Mb

PDF Du a Gwyn, 2.12Mb

 

What’s the point of.. logarithms
Colour PDF, 5.24Mb
Printer friendly BW PDF, 2.07Mb

 

Bethywpwynt tebygolrwyddBeth yw pwynt.. tebygolrwydd
PDF Lliw, 3.83Mb
PDF Du a Gwyn, 742Kb

 

What’s the point of.. probability
Colour PDF, 5.72Mb
Printer friendly BW PDF, 652Kb

 

bethywpwynt hafaliadau cwadratigBeth yw pwynt.. hafaliadau cwadratig
PDF Lliw, 2.99Mb
PDF Du a Gwyn, 1.1Mb

 

What’s the point of.. quadratic equations
Colour PDF, 4.42Mb

Printer friendly BW PDF, 1.93Mb

 

Bethywpwynt dilyniannauBeth yw pwynt.. dilyniannau
PDF Lliw, 4.24Mb
PDF Du a Gwyn, 1.97Mb

 

What’s the point of.. sequences
Colour PDF, 6.46Mb
Printer friendly BW PDF, 2.12Mb

 

Bethywpwynt trigonometregBeth yw pwynt.. trigonometreg
PDF Lliw, 3.55Mb
PDF Du a Gwyn, 2.04Mb

 

What’s the point of.. trigonometry
Colour PDF, 5.13Mb
Printer friendly BW PDF, 1.55Mb

 

Hefcw